Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Число 27 Випуск 11

 
   ЗМІСТ
Котельницький Н. А. До питання про створення політичного союзу ліберальної опозиції та найманих службовців земських установ Північної України (60-80 рр. ХІХ ст.) 

  7

Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О., Чубіна А. С. Державне управління України в умовах надзвичайних ситуацій: історія розвитку (до періоду незалежності)

17

Томіленко А. Г. Становлення та розвиток пожежної охорони на об’єктах промисловості України у міжвоєнний період

28

Горенко Л. М. Особливості розвитку винокурної та цукрової промисловості в поміщицьких господарствах середнього типу на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст.

38

Храмова-Баранова О. Л., Сікора Ю. А. Дизайн інтерактивних дитячих книжок і його вплив на розвиток дошкільної освіти і культури в Україні

46

Федоренко Я. А. Розвиток українського фермерства: потенціал та реалії в ХХІ столітті

55

Косяк С. М. Діяльність перших німецьких колоніальних товаристві союзів кінця 70 – середини 80-х рр. XІХ ст.

64 

Лазуренко О. Г. Товариські суди на селі в період лібералізації системи судочинства в Українській РСР 

73

Храмова-Баранова О. Л., Галенко А. В. Розвиток цифрових комп’ютерних технологій, їх вплив на мистецтво і дизайн України

82

Оніщенко С. Б. Трудова міграція професійних кадрів залізничної галузі в Українській РСР у 1950-х – 1960-х роках

88
Лазуренко Ю. М., Мигаленко О. І. Роль сільськогосподарської кооперації як вирішального чинника піднесення продуктивних сил сільського господарства України в історіографії доби непу  98 
   
Портянко Т. М., Пшенишна Н. М., Ротте С. В., Таран Є. О. Причини та історичні умови виникнення спецодягу як засобу індивідуального захисту 113
   
Тептюк Л. М., Худолей О. С. На варті ідеалів правди і справедливості: нарис про життя та діяльність Миколи Скиби 122
   
Кравченко В. І. Становлення парламентаризму України в контексті журналістських досліджень 129 

Ярославська Л. П., Загородній В. В. Знамениті спортсмени Шевченкового краю 

147 

Волошин І. В. Основні напрямки діяльності спеціалізованої кооперативної системи «Добробут» (1924–1929 рр.)

154 

Ілляшенко Ю. Ю., Лисенко А. І. Актуальні проблеми викладання дисципліни «Вступ до фаху» для студентів історичних спеціальностей

163

Яшан О. О. Використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисципліни «Основи наукових досліджень» при підготовці майбутніх істориків

170

Тренкін Ю. В. Фінансова діяльність сільськогосподарської кооперації Української СРР доби непу в дослідженнях представників Наукового товариства істориків-аграрників

176

Зозуля Н. М., Лазуренко В. М. Свідчення старшин та офіцерів армії УНР про політичні орієнтації повстанського руху в Середньому Подніпров’ї у 1918 – на поч. 1920-х рр.

187 
Зозуля Н. М. До питання про деякі тактичні форми повстанської боротьби в Середньому Подніпров’ї у 1918 – на поч. 1920-х рр. (за мемуарами старшин та офіцерів армії УНР)  195
   
Семененко М. Г. Організація праці при роботі з хімікатами в сільському господарстві під час інтенсивної хімізації сільськогосподарського виробництва в УРСР в 50-х – 70-х роках ХХ століття 202

Стадник І. Ю. Бушин М. І. – історик та громадський діяч (до 80-річного ювілею вченого)

213

Про авторів

218