Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Фахові видання ЧДТУ Гуманітарний вісник

Збірник наукових праць "Гуманітарний вісник"

Гуманітарний вісник

Гуманітарний вісник є всеукраїнським збірником наукових праць, в якому друкуються результати досліджень актуальних проблем гуманітарних наук.

У віснику публікуються статті, що відповідають вимогам, які висуваються до такого виду робіт.

Мова видання: українська, англійська.

Періодичність друку - двічі на рік.

Засновником є Черкаський державний технологічний університет.

Головний редактор: д.ф.н., проф. А.І. Бойко

Адреса редакції: ЧДТУ, кафедра історії України та суспільних дисциплін, бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006