Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Склад редакційної колегії «Гуманітарного вісника»

Бушин М. І., д. і. н., професор – головний редактор серії «Історичні науки» Гуманітарного вісника (ЧДТУ, м. Черкаси, Україна),

Лазуренко В. М., д. і. н., професор – заступник головного редактора серії «Історичні науки» (ЧДТУ, м. Черкаси, Україна),

Стадник І. Ю., к. і. н., доцент – відповідальний секретар редакції (ЧДТУ, м. Черкаси, Україна),

Виговський М. Ю., д. і. н., професор (Інститут історичної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна),

Гуржій О. І., д. і. н., професор (Інститут історії НАНУ, м. Київ, Україна),

Кравченко В.І., д.і.н., професор

Лисенко О. Є., д. і. н., професор (Інститут історії НАНУ, м. Київ, Україна),

Moklak Jaroslaw, doktor nauk historycznych (Uniwersytet Jagiellońsk, Rzeczpospolita Polska),

Реєнт О. П., д.і.н., професор (Інститут історії НАНУ, м. Київ, Україна),

Храмова-Баранова О. Л., д. і. н., професор (ЧДТУ, м. Черкаси, Україна),

Чубіна Т. Д., д.і.н., професор (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, м. Черкаси, Україна)