Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Фахові видання ЧДТУ Вісник ЧДТУ Надходження за 2014-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №1 за 2014й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №1 за 2014й рік

  1. Титул.
  2. Зміст.

Інформаційні технології, обчислювальна техніка і автоматика

  1. Ланських Є. В., Михальченко Д. О. Розробка системи розрахунку параметрів мереж WiMax. - C. 5-9.
  2. Ланських Є. В., Литвиненко А. О. Підвищення надійності даних в системах хмарних обчислень. - C. 10-13.
  3. Підгорний М. В. Інформатизація виробничих процесів транспортної інфраструктури. - C. 14-19.
  4. Зацерковний В. І., Стеценко І. В., Позній В. В., Скакун Н. А. Геоінформаційна технологія в оцінці конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіонів. - C. 20-27.
  5. Саух В. М., Оксамитна Л. П., Фесенко Т. В., Поздняков С. О. Модель і принципи побудови прототипу інформаційної системи доступу до повнотекстової інформації та електронних каталогів вузівських бібліотек у межах єдиного Інтернет-ресурсу. - C. 28-34.

Комп'ютерні мережі і компоненти, приладобудування

  1. Sharapov V. M., Petrishchev O. N., Savin V. G., Bazilo K. V., Kisil T. Yu. The application of parallel oscillatory circuit in the circuits with piezoelectric transformer. - C. 34-39.
  2. Сотула Ж. В. Расчет акустического поля биморфного пьезоэлектрического излучателя. - C. 40-45.

Математичне моделювання та управління проектами

  1. Лега Ю. Г., Прокопенко Т. О., Урецька Ю. І. Управління проектом в класі організаційно-технічних систем. - C. 46-50.
  2. Кожухівська О. А. Розроблення системи підтримки прийняття рішень для оцінювання фінансових ризиків. - C. 51-56.
  3. Тарандушка Л. А. Eкономіко-математична модель оптимізації процесу впровадження вищим навчальним закладом дистанційного навчання. - C. 57-61.
  4. Якименко Ю. Г., Якименко Ю. Г. Aналіз методів компенсації негативного впливу динамічного оточення на проект. - C. 62-66.

Хімічні технології і екологічна безпека

  1. Антонов А. С., Ишанин Г. Г. Анализ основных методов определения двуокиси азота в выбросах автотранспорта. - C. 67-73.
  2. Жицька Л. І. Екологічна оцінка впливу функціонування АЗС на атмосферу міста Сміла. - C. 74-80.

Машинобудування

  1. Рубан Д. П. Дослідження впливу турбонаддуву на показники дизеля CY4102BZQ. - C. 81-84.
  2. Стеценко І. В., Титарчук А. О. Моделювання надійності технологічної машини. - C. 85-90.
  3. Вовк Р. Б. Класифікація формалізованих описів технологічних проблем процесу буріння шляхом введення компараторів. - C. 91-97.
  4. Рудь М. П., Коваленко Ю. І., Годованець Я. В., Мацепа С. М., Канашевич Г. В. Розрахунок параметрів електронного потоку низькоенергетичної електронної гармати Пірса. - C. 98-105.
  5. Колісник А. М., Поляков С. П. Розрахунок потужності генератора станції коронного розряду за допомогою комп’ютерної програми. - C. 106-109.

Наука і техніка: ідеї та гіпотези

 1. Поляков С. П., Калейников Г. Е., Беспалько С. А. О затратах на термоядерный абсурд. - C. 110-112.
 2. Шарапов В. М., Збруцкий А. В., Штеренхартц A., Саенко Н. В. Технологии научных исследований. Формулирование целей. - C. 113-118.
 3. Шарапов В. М., Збруцкий А. В., Штеренхартц A., Саенко Н. В. Технологии научных исследований. Технология анализа. - C. 119-123.