Версія для друку

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №3 за 2018-й рік

Нравится

Титулка

Наукове видання

ЗМІСТ


Burmistrov S. V., Panasco O. M., Vakulenko D. V. Matrix method of receiving the full
composition of the groups of relativity of Boolean functions ............................................................. 3


Ukhina H. V., Bilenko А. A., Sytnikov V. S. Adjustable components in automated control systems
of NPP technological processes........................................................................................................... 8


Базіло К. В. Дослідження впливу навантаження та розмірів електродів п'єзоелектричного
диску на його амплітудно-частотні характеристики...................................................................... 15

 

Базіло К. В., Білокінь С. О., Бондаренко М. О., Медяник В. В. Дослідження
мікроелектромеханічних п'єзоелектричних структур методом атомно-силової мікроскопії .... 21


Демчук І. М., Столяренко Г. С. Аналіз параметричної стохастичної системи синтезу
гідразин-сирцю з вторинної сировини в хвильовому реакторі ..................................................... 27


Дієго Фернандо Сепеда Гуаман. Особливості управління організаційними проектами у
сфері обслуговування літаків ........................................................................................................... 34

 

Кузьмінська Ю. М. Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів 

у сфері підвищення кваліфікації ...................................................................................................... 42

 

 

Поволоцький Я. О., Усенко Р. Р. Оцінювання та вибір програмних засобів сучасних систем
управління ІТ проектами .................................................................................................................. 50


Нікольський В. В., Бережний К. Ю. Модель вимірювального зонду комп’ютерної системи
визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин............................................. 56


Тригуб О. А., Солтус А. П., Рудь Д. В. Оцінювання показників станцій технічного
обслуговування у м. Черкаси............................................................................................................ 67


Цірук В. Г. Визначення параметрів металевого резонатора вібраційного гіроскопа
акустичним методом ......................................................................................................................... 74


Броварець О. О. Використання сучасних інформаційно-технічних систем у
агропромисловому виробництві....................................................................................................... 80


Плахотний О. П. Моделювання впливу амплітудно-часових параметрів
електричних імпульсів на процеси анодного розчинення при електрохімічній обробці
дротяним електродом........................................................................................................................ 87


Рудь М. П., Похил О. О., Заболотній С. В., Солтус А. П. Кінцевоелементне моделювання
термомеханічної поведінки виробів з полімерних матеріалів при їх виготовленні
методом пошарового наплавлення................................................................................................... 97


Чернов С. К., Савіна О. Ю. Метод ціннісно-орієнтованого протиризикового
функціонально-вартісного аналізу портфелів наукомістких проектів підприємств.................. 105