Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Фахові видання ЧДТУ Вісник ЧДТУ Надходження за 2018-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2018-й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2018-й рік

Титулка

Наукове видання

ЗМІСТ


Кириченко О. В., Діброва О. С., Мотрічук Р. Б., Тищенко Є. О., Цибулін В. В. Визначення допустимих режимів нагріву піротехнічних сумішей при їх експлуатації..................................5


Кобозєва А. А., Бобок І. І. Метод відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні в умовах відсутності постобробки зображення..........................................................12


Пилипенко О. М., Огій О. В. Обґрунтування тарифу на перевезення пасажирів автобусним транспортом у м. Черкаси.................................................................................................................20


Мисник Б. В., Веретільник Т. І., Мисник Л. Д. Мультиагентна оптимізація функціонування та підтримка процесів прийняття рішень керівником підприємства поліграфічної галузі ..........................................................................................................................26


Голуб М. В., Мацепа С. М., Канашевич Г. В., Алексєєва О. С., Хижняк Є. В.,
Дмитренко П. П. Металізація технічного скла з використанням електронно-променевого методу мікрообробки поверхні ........................................................................................................34


Веретільник Т. І., Мисник Л. Д., Манзюра О. В., Капітан Р. Б. Застосування колірних гармоній та відтворення кольору в поліграфії................................................................................39


Яценко І. В., Ващенко В. A., Цибулін В. В. Підвищення стійкості оптичних елементів оптико-електронних приладів до зовнішніх термічних впливів...................................................45


Черній Т. С., Столяренко Г. С., Редька К. В., Чиж О. В. Дослідження процесу вилучення цинку з кисневмісних сполук з шламу виробництва хімічних волокон ......................................53


Мисник Л. Д., Веретільник Т. І., Мамонов Ю. П., Капітан Р. Б., Манзюра О. В. Кінематичний аналіз швейного апарату кулачково-кулісного типу дротошвейної машини.....59


Дуднік А. С., Квасніков В. П. Аналітична модель вимірювання відстані за допомогою сенсорних мереж та оцінка похибки вимірювання ........................................................................66


Бондаренко Ю. Ю., Филимонов С. О., Мисан А. А. Влияние геометрических параметров
на амплитуду колебаний пьезоэлектрического актуатора малогабаритных летательных аппаратов...........................................................................................................................................70


Шкуро М. Ю. Концептуальна модель системи управління проектами підвищення муніципальної енергоефективності .................................................................................................76


Хлевна Ю. Л. Метод оцінки та управління впливами на формування конкретизованої методології управління проектами...................................................................................................82


Єгорченкова Н. Ю., Єгорченков О. В., Катаєва Є. Ю. Сучасні тренди та перспективи проектного менеджменту у світі ......................................................................................................90


Базіло К. В. Дослідження електричного імпедансу п'єзоелектричного диску в області середніх частот .................................................................................................................................100


Дивизинюк М. М., Мирошник О. Н., Самберг А. Математическая модель обнаружения и идентификации разливов нефтепродуктов на водной поверхности..........................................105


Накул Ю. О. Математична модель системи завантаження контейнеровоза ...............................110


Лепський В. В., Дзюба Т. В. Моделі бізнес-процесів проектно-орієнтованого медичного закладу...............................................................................................................................................114


Фесенко Т. Г., Moхамед Абдулсалам Сієк Алі. Моделювання оцінки “Risk Management”
в системі управління будівельними проектами..............................................................................120


Запорожець А. О., Запорожець М. В. Застосування методів тайм-менеджменту
в управлінні проектами.....................................................................................................................128


Кулик А. Я., Ревіна Т. Г., Боднар М. В. Реєстрація і оброблювання сигналу ЕЕГ
з використанням поліномів Чебишева.............................................................................................133

 

Авторський покажчик

 

End paper