Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Фахові видання ЧДТУ Вісник ЧДТУ Надходження за 2016-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №4 за 2016-й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №4 за 2016-й рік

1. Титул

2. ЗМІСТ 

  

Бондаренко О. В., Степанов Д. М., Багачук Д. Г., Тіхонов В. І., Вербицький О. О.
Методика забезпечення конструктивної стійкості підземних оптичних кабелів
до розтягувальних навантажень.................................................................................................... 5

Лелеко С. А., Лега Ю. Г., Палагін В. В. Поліноміальні виявлячі радіосигналів
з флуктуацією амплітуди, оптимальні за моментним критерієм якості
типу Неймана-Пірсона ................................................................................................................. 12

Яценко І. В., Гордієнко В. І., Кириченко О. В., Ващенко В. А., Цибулін В. В. Визначення
розподілів температури та термопружних напружень по товщині оптичних обтічників
ІЧ-приладів в умовах інтенсивних зовнішніх термодій ............................................................ 20

Нестеренко С. А. Оценка эффективности использования энергоэффективных технологий
в компьютерных сетях................................................................................................................... 28

Петрищев О. Н., Базило К. В. Алгоритм экспериментального определения
физико-механических констант пьезокерамических материалов............................................. 34

Гончаров А. В., Філіпов В. В., Чепинога А. В., Безпалий М. О. Алгоритми розрахунку
коефіцієнтів рівняння максимізації усіченого полінома при оцінювання параметра
постійного сигналу на тлі негаусівських завад .......................................................................... 39

Оксамитна Л. П., Кравченко О. В. Розробка автоматизованої системи обліку медичних
досліджень ..................................................................................................................................... 46

Базіло К. В., Бондаренко Ю. Ю., Заїка В. М., Петрушко Ю. А., Федорук Л. О.
Застосування п’єзоелектричних елементів в ультразвуковій хірургії ...................................... 53

Фауре Э. В. Метод повышения эффективности факториального кодирования
с восстановлением данных............................................................................................................. 57

Лепський В. В. Стратегічне управління сучасними медичними закладами.............................. 62

Кальченко В. І., Кальченко В. В., Слєднікова О. С., Кальченко Д. В. Дослідження
процесу шліфування торців орієнтованих деталей профільованими кругами.......................... 69

Кальченко В. І., Кальченко В. В., Єрошенко А. М., Сіра Н. М. Дослідження способу
шліфування валків стрічкопрокатних станів зі схрещеними осями інструмента та деталі ..... 80

Розломій І. О. Методи обчислення хеш-функції електронного документа
на основі матричних криптографічних перетворень.................................................................... 88

Свояк Н. І., Ящук Л. Б., Загоруйко Н. В. Екологічна оцінка рибних ресурсів
Черкаської області............................................................................................................................ 95

Веретільник Т. І., Мисник Л. Д., Капітан Р. Б. Застосування інформаційних технологій
у поліграфії та видавничій справі ................................................................................................. 102

Рудь М. П., Похил О. О., Лега О. В., Бабенко С. П. Дослідження ефективності
термобар’єра екструдера пристроїв адитивного виробництва за технологією FDM............... 108

Demchuk I. M., Stolyarenko G. S., Tupytska N. I. Recuperation of bound nitrogen
by processing into hydrazine sulfate in industrial wastewater.......................................................... 114

Лега Ю. Г. До 20-річчя «Вісника Черкаського державного технологічного
університету»................................................................................................................................... 122