Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Фахові видання ЧДТУ Вісник ЧДТУ Надходження за 2016-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2016-й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2016-й рік

1. Титул

2. ЗМІСТ 

  

Первунінський С. М., Метелап В. В. Випадкові модульовані процеси та їх
використання у бінарних модемах з шумовими сигналами ...................................................... 5


Петрищев О. Н., Базило К. В. Математическая модель дискового пьезоэлектрического
трансформатора с кольцевым электродом в первичной электрической цепи ............................. 14


Тарандушка Л. А., Павлик М. Л. Розрахунок паливної економічності легкових
автомобілів з різними енергетичними установками ............................................................... 28


Фауре Э. В. Факториальное кодирование с восстановлением данных ..................................... 33


Нагурна Н. А., Паранько Н. Г., Осипенкова І. І., Чепурна О. Л. Дослідження
фільтраційних властивостей кліноптилоліта ......................................................................... 40


Демченко В. Л., Юрженко М. В., Унрод В. І. Структурна організація та термомеханічні
властивості зварних з’єднань різнотипних поліетиленів ПЕ-80/ПЕ-100, сформованих під дією
сильного постійного магнітного поля .................................................................................. 45


Розломій І. О., Косенюк Г. В. Основні механізми захисту електронних документів від
фальсифікацій ................................................................................................................ 53


Манько В. М., Зотов В. М. Дослідження та аналіз процесів виникнення дефектів
всипної обмотки електричних машин поліграфічних комплексів ............................................. 59


Гайдаєнко О. В. Аналіз статистично нестійких проектних показників ..................................... 65


Новохацька Д. В. Особливості та проблеми реалізації IТ-проектів в Україні ............................ 72


Єгорченкова Н. Ю., Єгорченков О. В., Частоколенко І. П. Особливості проектного
управління на приладобудівному підприємстві ...................................................................... 78


Осипенко В. І., Плахотний О. П., Тимченко О. В. Оцінка адекватності критеріїв
локалізації процесу анодного розчинення при використанні циліндричних дротяних
електродів ....................................................................................................................... 84


Саух В. М., Оксамитна Л. П., Андрієнко В. О. Інформаційно-освітнє середовище
технічного університету та інструментальні засоби і технології реалізації .................................. 92


Миронюк Т. В. Визначення елементарних операцій базової групи перестановок,
керованих інформацією реалізації .......................................................................................100


ДО 20-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ «ВІСНИКА ЧІТІ – ЧДТУ»
Галина Миколаївна Дубровська та її наукова школа ......................................................... 106