Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Фахові видання ЧДТУ Вісник ЧДТУ Надходження за 2014-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №4 за 2014й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №4 за 2014й рік

1.[Титул] {Title}
2.[Зміст] {Contents} 3-4

Комп'ютерні мережі і компоненти, приладобудування

3. Хрулев Н. В. [Функции и структура микроконтроллерной системы управления следящим электроприводом] {Functions and structure of electric drive microcontroller servosystem} 5-9
4. Крайник Я. М. [Підвищення ефективності використання пам’яті частково паралельного LDPC-декодера] {Rising of memory efficiency of partially parallel LDPC-decoder} 10-14
5. Куницька С. Ю. [Ідентифікація та класифікація моделей позиційних надлишкових систем числення для створення оптимально-надлишкових пристроїв обробки інформації] {Identification and classification of the models of positional redundant number systems to create optimal-redundant information handling devices} 15-18
6. Лукашенко В. А., Співак В. М., Лукашенко А. Г., Чичужко М. В., Лукашенко В. М., Малахов В. П. [Знакова модель визначення найпридатнішого мікроконтролера для проблемно-орієнтованих систем] {Sign model for determining the most suitable microcontroller for problem-oriented systems} 19-24
7. Шарапов В. М., Петрищев О. Н., Базило К. В. [Пьезоэлектрический датчик с акустическим резонатором] {Piezoelectric sensor with acoustic resonator} 25-29
8. Шарапов В. М., Базило К. В., Маштапа А. И., Заика В. М. [Исследование влияния длины акустического резонатора на характеристики пьезоэлектрического излучателя] {Research of the influence of acoustic resonator length on piezoelectric transducer characteristics} 30-33

Інформаційні технології, обчислювальна техніка і автоматика

9. Паламарчук О. С. [Проектування web-орієнтованої інформаційної системи для небанківських фінансових установ] {Designing of web-oriented information system for non-bank financial institutions} 34-41

Математичне моделювання та управління проектами

10. Протасов С. Ю. [Метод определения связи между параметрами дробного инерционного звена и элементов длинных линий] {The method for determining of the connection between parameters of fractional inertial link and elements of long lines} 42-45
11. Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б., Частоколенко І. П. [Негативні впливи динамічного оточення на програми інформатизації вищих навчальних закладів] {Negative impacts of dynamic environment on programs of informatization of higher educational institutions} 46-52
12. Розен В. П., Кулаковський Л. Я. [Алгоритм вибору методу навчання нейромереж типу GAME для побудови математичної моделі процесу сушіння торфу в сушарках цемаг] {The algorithm for the choice of a method of teaching neural GAME networks to construct mathematical model of peat drying in Tsemah dryer} 53-60

Машинобудування

13. Рубан Д. П., Рубан Г. Я., Голубов О. С. [Дослідження паливного насоса високого тиску ZEXEL105118-7541] {Research of Zexel105118-7541 petrolift of high pressure} 61-65

Хімічні технології і екологічна безпека

14. Березовський А. І. [Дослідження вогнезахисної здатності та індексу потенційної небезпеки вогнезахисного вібростійкого покриття металевих конструкцій] {Research of fireproof capability and the index of potential threat of fire retardant vibration-proof coating of metal constructions} 66-71
15. Зацерковний В. І., Сивик Д. О., Бабич О. А., Собчук М. В. [Геоінформаційна підтримка прийняття рішень у системі санітарно-гігієнічного моніторингу] {Geoinformation support of decision-making in the system of sanitary-hygienic monitoring} 72-78
16. Кириченко О. В., Ващенко В. А., Тищенко О. М., Заїка П. І., Цибулін В. В. [Температура займання частинок металевих пальних в продуктах термічного розкладання піротехнічних сумішей] {Ignition temperature of metal fuel particles in products of thermal decomposition of pyrotechnic mixtures} 79-88
17. Гончаренко Т. П., Жицька Л. І. [Дослідження якості міських ґрунтів (м. Черкаси)] {Research of urban soils quality (Cherkasy city)} 89-94
18. Мережко Н. В., Золотарьова О. Г. [Дослідження просочення пористих нерудних матеріалів кремнійорганічними сполуками] {Research of impregnating of porous non-metallic materials with organosilicon compounds} 95-100
19. Мережко Н. В., Шульга О. С. [Реологічні властивості стирол-акрилових водних дисперсій, наповнених каолінами] {Rheological properties of styrene-acrylic aqueous dispersions filled with kaolins} 101-106
20. Пилипенко О. М., Вірьовка Д. І. [Вплив озоно-радикальних процесів на горіння дизельного палива] {The influence of ozone-radical processes on diesel fuel burning} 107-112
21. Свояк Н. І. [Дослідження забруднення нітратами питної води з децентралізованих джерел водопостачання в Черкаській області] {Research of nitrate contamination of drinking water from decentralized sources of water supply in Cherkasy region} 113-117
22. Федоренко Д. С., Березовський А. І., Скоробагатько Т. М., Білошицький М. В. [Заходи щодо зниження вибухопожежної та пожежної небезпеки підприємства з виробництва біодизельного палива] {Measures aimed to decrease explosive and fire danger level at enterprises that produce biodiesel fuel} 118-123