Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Фахові видання ЧДТУ Вісник ЧДТУ Надходження за 2013-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №4 за 2013й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №4 за 2013й рік

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Панаско О. М. Дослідження ефективності ортого-нальної форми представлення логічних функцій. - C. 7-12.
 4. Сытник А. А. Системные подходы к управлению производительностью веб-приложений. - C. 13-17.
 5. Стисло Т. Р. Оцінювання ефективності пошуку у бібліотечних системах. - C. 18-23.
 6. Рідкокаша А. А., Шевченко Б. М. Онтологічне моделювання пошуку інформації з проектування в електронній бібліотеці. - C. 24-30.
 7. Лукашенко В. М., Чичужко М. В., Лукашенко А. Г. Системний аналіз сучасних моделей супервізорів та визначення напрямку їх вдосконалення. - C. 33-37.
 8. Петрищев О. Н., Шарапов В. М., Сотула Ж. В., Базило К. В. Исследование параметров динамического напряженно-деформированного состояния асимметрич-ных биморфных пьезокерамических элементов. - C. 38-48.
 9. Трембовецкая Р. В. Выбор оптической системы для медицинских эндоскопов. - C. 49-53.
 10. Шарапов В. М., Петрищев О. Н., Прохоренков А. М., Базило К. В., Сотула Ж. В. Эквивалентная схема пьезоэлектрического преобразователя с резонатором Гельмгольца. - C. 54-58.
 11. Ключка К. М. Особливості застосування інтегро-диференціальних рівнянь для моделювання динаміки електричних кіл. - C. 59-62.
 12. Ситник О. О., Протасов С. Ю. Метод визначення імпульсної реакції динамічної ланки з періодичнозмінними параметрами. - C. 63-66.
 13. Гераимчук М. Д., Лазарев Ю. Ф., Аксененко П. М. Двухстепенной гирокомпас при высокочастотной интенсивной качке основания. - C. 67-74.
 14. Первунінський С. М., Вовченко О. В. Бітова синхронізація системи з кореляційно-часовою шумовою маніпуляцією. - C. 77-82.
 15. Гончаров А. В., Уманець В. М., Бондаренко А. В. Оцін-ка амплітуди радіосигналу спільно з усіченим оціню-ванням параметрів адитивної асиметричної завади. - C. 83-88.
 16. Кожухівська О. А. Методи оцінювання операційних ризиків страхового шахрайства. - C. 91-97.
 17. Тарандушка Л. А. Математична модель стратегії вибору напрямів підготовки студентів дистанційної форми навчання. - C. 98-106.
 18. Канашевич Г. В. Специфіка та системні проблеми поверхневої електронно-променевої обробки оптичного матеріалу. - C. 109-115.
 19. Матвієнко М. П. Дослідження кванта шляху для конт-ролю швидкості руху шахтної підйомної машини. - C. 116-119.
 20. Некоз О. І., Осипенко В. І., Боровик А. І., Батраченко О. В., Кульбака В. О. Підвищення ефек-тивності різальної дії ножів кутера. - C. 120-126.
 21. Осипенко В. І., Горобець О. І. Закономірності формування мікрогеометричних параметрівповерхневого шару при електроерозійному дротяному вирізанні повного зйому. - C. 127-132.
 22. Жицька Л. І. Екологічна оцінка агрохімічних показни-ків та родючості ґрунтів Черкаського району. - C. 135-140.
 23. Караваєв Т. А., Свідерський В. А. Визначення критичної об’ємної концентрації наповнювача у водно-дисперсійних фарбах. - C. 141-148.
 24. Демченко В. Л., Унрод В. І., Бененко С. П. Вплив наповнювачів на процеси структуроутворення та властивості полімерних композиційних матеріалів. - C. 149-154.
 25. Шарапов В. М., Збруцкий А. В., Штеренхартц А., Саенко Н. В. Технологии научных исследований. Моделирование. - C. 157-162.
 26. Шарапов В. М., Збруцкий А. В., Штеренхартц А., Саенко Н. В. Технологии научных исследований. Выявление и формулирование проблем. - C. 163-168.
 27. Веретільник Т. І., Мисник Л. Д., Шеховцов Б. А. Науково-методичні аспекти проведення практичних занять з теоретичної механіки. - C. 169-173.