Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Фахові видання ЧДТУ Вісник ЧДТУ Надходження за 2013-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2013й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2013й рік

  1. Титул.
  2. Зміст.

Інформаційні технології, обчислювальна техніка і автоматика

  1. Лега Ю. Г., Прокопенко Т. О. Багатоагентний підхід до побудови імітаційної моделі стратегічного управління організаційно-технічними системами в умовах невизначеності. - C. 7-12.
  2. Стеценко І. В., Василевська О. В. Проектування графічного модуля програмного забезпечення Петрі-об’єктного моделювання систем. - C. 13-18.
  3. Лисицына Е. С. Генерация перестановок в стохастических генераторах. - C. 19-24.
  4. Щокін В. П., Щокіна О. В. Компенсація коливального характеру перехідних процесів в системах нейрокерування. - C. 25-32.

Комп'ютерні мережі і компоненти, приладобудування

  1. Кочкарев Ю. А., Бурмистров С. В., Панаско Е. Н. Метод реализации булевых функций с помощью ортогональных подинтервалов. - C. 33-39.
  2. Utkina T. Yu. Development of the multiple criteria model of qualitative assessment of modern pulse reflectometers. - C. 40-43.
  3. Lukashenko V. M., Chichuzhko М. V., Lukashenko D. А., Lukashenko V. А. Determination method of efficiency units for conditional similarity criterion. - C. 44-47.
  4. Нечипоренко О. В., Миценко С. А. Классификационная схема моделей баз данных для лазерных технологических комплексов. - C. 48-54.
  5. Нестеренко С. А., Иванова Л. В. Методика и инструментальные средства проектирования гетерогенных мультисервисных сетей в среде специализированной САПР. - C. 55-59.
  6. Al Sharif Waseem, Martynyuk A.N., Nesterenko S.A. Models and methods of test synthesis for multilevel network systems, based on Petri nets. - C. 60-64.
  7. Sharapov V. М., Sotula Zh. V., Bazilo К. V., Kunitskaya L. G., Salagor A. M. Сharacteristics improvement of the piezoelectric electro-acoustic transducers with additional contours. - C. 65-70.
  8. Kisil T. Yu., Medvedeva E. Ya. Improving the method of measurement of viscous peloid substances. - C. 71-76.

Математичне моделювання та управління проектами

  1. Петренко А. М. Дифузійно-немонотонний розподіл часу безвідмовної роботи як найбільш адекватний закон для електричних установок. - C. 77-83.
  2. Костьян Н. Л. Метод идентификации интегральных моделей линейных динамических объектов. - C. 84-89.
  3. Ситник О. О., Кисельова Г. О., Кисельов В. Б. Застосування методу квадратур для чисельних розрахунків лінійних диференціальних рівнянь. - C. 90-95.
  4. Ключка К. М. Моделювання динаміки електричних кіл на основі непараметричних інтегральних моделей. - C. 96-100.
  5. Сахно Є. Ю., Маргасов Д. В. Управління механізмами фінансування енергоощадних проектів. - C. 101-110.

Радіотехніка та телекомунікації

  1. Гончаров А. В., Уманець В. М. Оцінка амплітуди радіосигналу при асиметрично-ексцесній адитивній заваді із застосуванням усічених поліномів Кунченка. - C. 111-120.

Машинобудування

  1. Боровик А. І. Спрощена методика розрахунку верстатних пристроїв на точність. - C. 121-127.
  2. Некоз О. І., Філімонова Н. В., Філімонов С. О., Батраченко О. В., Хом’як А. В. Дослідження інтенсивності зношування лез ножа вовчка. - C. 128-134.

Хімічні технології і екологічна безпека

 1. Жицька Л. І., Гончаренко Т. П. Оцінка стану поводження з відходами тукових виробництв (на прикладі ПАТ "Азот" м. Черкаси). - C. 135-142.
 2. Загоруйко Н. В. Оцінка ризику розвитку анемії серед дітей молодшого кільного віку від вживання води з підвищеним вмістом нітратів в Черкаській області. - C. 143-149.
 3. Свояк Н. І. Інвентаризація сміттєприймальних майданчиків міста Черкаси. - C. 150-157.