Версія для друку

Число 26 Випуск 10

Нравится

 

ЗМІСТ

     
Бушин М. І. Авторський історико-краєзнавчий регіональний проект – серія книг «Черкаський край в особах. 1941 – 2001»  

5

 

Лазуренко В. М. Особливості використання українським фермерством 20-х років XX століття найманої праці та оренди землі

 

13

 

Чепурда Г. М. «Великий план перетворення природи» (1948 – 1965 рр.) та його вплив на довкілля України

 

23

 

Кивгила І. Г. Принципи аграрних трансформацій наприкінці 20-х рр. ХХ ст. у працях економістів-аграрників України

 

35

 

Храмова-Баранова О. Л., Горбатова Н. О. Вплив діяльності історичних особистостей на розвиток культурного життя і мистецтва України

 

48

 

Тептюк Л. М., Худолей О. С. Історичний нарис становлення Господарського суду Черкаської області

 

56

 

Ілляшенко Ю. Ю., Лисенко А. І. Джерелознавчий аспект діяльності дитячих громадських організацій України (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

 

65

 

Лазуренко Ю. М. Специфічні особливості розвитку продуктивних сил селянських господарств України доколгоспного періоду в історіографічних дослідженнях початку XXI століття

 

70

 

Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О. Надія Суровцова: портрет на тлі епохи

 

84

 

Вовк Ю. І. Аграрне перенаселення та міграційні процеси як чинники трансформації соціального становища хліборобського населення України на початку ХХ століття

 

91

 

Горенко Л. М. Мобілізація земельної власності в Кам’янському маєтку Давидових у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 

103

 

Косяк С. М. Акт злуки: інтерпретація пам’яттєвих смислів

 

110

 

Томіленко А. Г. Створення та розвиток відомчої пожежної охорони Народного комісаріату земельних справ УСРР

 

117

 

Фрей Л. В. Історико-культурна спадщина як складова рекреаційного потенціалу регіону (на прикладі Черкаської області)

 

126

 

Федоренко Я. А. Особливості демографічної ситуації в українському селі в нових економічних реаліях кінця ХХ – початку ХХІ століття

 

136

 

Яшан О. О. Життя в окупації (1941 – 1944 рр.)

 

144

 

Чупанова Д. О. Публіцистичне мислення, сформоване радянськими ЗМІ в період застою, перебудови, гласності

 

150

 

Стадник І. Ю. Діяльність єврейських громад України кінця ХХ ст. – початку ХХІ століття на матеріалах періодичної преси

 

162

 

Про авторів

 

170