Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Редакційний склад

Редакційний склад

Склад редакційної колегії науково-технічного збірника

"Вісник Черкаського державного технологічного університету" серія: Технічні науки

 

Головний редактор:

-          Лега Юрій Григорович, Черкаський державний технологічний університет, радник ректора, д-р техн. наук, професор

 Заступник головного редактора:

-          Фауре Еміль Віталійович, Черкаський державний технологічний університет, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, канд. техн. наук, доцент.

 

Члени редколегії:

Антонюк Віктор Степанович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), професор кафедри виробництва приладів, д-р техн. наук, професор;

Астрелін Ігор Михайлович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), декан хіміко-технологічного факультету, д-р техн. наук, професор;

Базіло Костянтин Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, канд. техн. наук, доцент;

Бондаренко Макисм Олексійович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, канд. техн. наук, доцент;

Бондаренко Юлія Юріївна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, канд. техн. наук, доцент;

-   Ващенко Вячеслав Андрійович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри фізики, д-р техн. наук, професор;

-   Волошин Микола Дмитрович, Дніпродзержинський державний технічний університет (м.Дніпродзержинськ), завідувач кафедри хімічної технології неорганічних речовин, д-р техн. наук, професор;

Вязовик Віталій Миколайович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення, д-р техн. наук, доцент;

Гальченко Володимир Якович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, професор;

Дідковський Руслан Михайлович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри вищої математики, д-р техн. наук, доцент;

Заболотній Сергій Васильович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем, д-р техн. наук, доцент;

-  Кажіс Римантас, Каунаський технологічний університет (м.Каунас, Литва), директор Інституту «Ультразвук», д-р техн. наук, професор;

Канашевич Георгій Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв, д-р техн. наук, професор;

Котов Володимир Михайлович, Білоруський державний університет (м.Мінськ, Білорусь), завідувач кафедри дискретної математики і алгоритмики, д-р фіз.-мат. наук, профессор;

Кулик Анатолій Ярославович, Вінницький національний технічний університет (м.Вінниця), професор кафедри автоматики та інформаційно-обчислювальної техніки, д-р техн. наук, професор;

Лужецький Володимир Андрійович, Вінницький національний технічний університет (м.Вінниця), декан факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, д-р техн. наук, професор;

Лукашенко Валентина Максимівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, д-р техн. наук, професор;

Мальований Мирослав Степанович, Національний університет «Львівська політехніка» (м.Львів), завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування, д-р техн. наук, професор;

Мінаєв Борис Пилипович, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри якості, стандартизації та органічної хімії, д-р хім. наук, професор;

Мусієнко Максим Павлович, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м.Миколаїв), професор кафедри комп'ютерної інженерії, д-р техн. наук, професор;

Осипенко Василь Іванович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, д-р техн. наук, професор;

-   Палагін Володимир Васильович, професор кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем д-р техн. наук, доцент;

-  Паламарчук Ігор Павлович, Вінницький національний аграрний університет (м.Вінниця), завідувач кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника, д-р техн. наук, професор;

-  Первунінський Станіслав Михайлович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, д-р техн. наук, професор;

Петріщев Олег Миколайович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), доцент кафедри акустики і акустоелектроніки, д-р техн. наук, доцент;

Положаєнко Сергій Анатолійович, Одеський національний політехнічний університет (м.Одеса), завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління, д-р техн. наук, професор;

Прокопенко Тетяна Олександрівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування, д-р техн. наук, доцент;

Рибін Олександр Іванович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), декан радіотехнічного факультету, д-р техн. наук, професор;

-  Рудницький Володимир Миколайович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії, д-р техн. наук, професор;

Сетлак Галіна (Galina Setlak), Жешувський політехнічний університет імені Ігнація Лукасевича (м.Жешув, Польща), канд. техн. наук, доцент;

-  Слатінеану Л., Ясський технічний університет імені Георге Асакі (м.Ясське, Румунія), д-р техн. наук, професор;

Ситник Олександр Олексійович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри електротехнічних систем, канд. техн. наук, професор;

Снитюк Віталій Євгенійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченко (м.Київ), завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем, д-р техн. наук, професор;

Столяренко Геннадій Степанович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри хімії та хімічних технологій неорганічних речовин, д-р техн. наук, професор;

Тесля Юрій Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченко (м.Київ), декан факультету інформаційних технологій, д-р техн. наук, професор;

Тимченко Анатолій Анастасович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління , д-р техн. наук, професор;

-    Уткіна Тетяна Юріївна, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем, канд техн. наук, доцент;

Хоменко Олена Михайлівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри екології, канд. хім. наук, доцент

 

-  Федоров Євген Євгенович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем, д-р техн. наук, доцент;

Відповідальний секретар редакції

-  Мельник Ігор Валерійович, Черкаський державний технологічний університет, провідний фахівець науково-дослідного інституту.