Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Надходження за 2017-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2017-й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2017-й рік

Титул

ЗМІСТ


Гальченко В. Я., Куницька Л. Г., Кісіль Т. Ю. Підвищення ефективності роботи
ультразвукового небулайзера за допомогою концентрації акустичної енергії .........................5


Лукашенко А. Г., Зубко І. А., Лукашенко Д. А., Корнух В. В., Лукашенко В. А.,
Лукашенко В. М. Знакові моделі структурованих залежностей динамічного розвитку
співпроцесорів ...............................................................................................................................11


Бурдукова О. В., Лега Ю. Г., Гавриш О. С., Воробкало Т. В., Іващенко А. О.
Апроксимація розподілу експериментальних даних моделями близьких до
гауссівських випадкових величин ................................................................................................17


Козоріз І. А., Столяренко Г. С., Тупицький Б. І. Очищення підземних вод
методом електроактивації .............................................................................................................25


Петрищев О. Н., Базило К. В. Принципы и методы построения
математических моделей дисковых пьезоэлектрических трансформаторов
с секторными электродами ..........................................................................................................33


Тесля Ю. М., Хлевна Ю. Л., Єгорченкова Н. Ю., Кошелєва Д. І. Впливи
на формування конкретизованої методології управління проектами .....................................45


Медведський М. М., Арібжанов М. Т., Гавриш О. С. Дослідження метеорологічного
стану атмосфери за допомогою лідару ......................................................................................55


Манько В. М., Зотов В. М. Математична модель оцінки надійності міжвиткової
ізоляції електричних машин видавничо-поліграфічних комплексів і методи її
розрахунку ....................................................................................................................................61


Лепський В. В. Застосування когнітивної нечіткої моделі проектно-орієнтованого
медичного закладу для інтегрованого управління його портфелями ......................................67


Миронець І. В., Радзієвський Н. Є. Аналіз методів та протоколів аутентифікації
в комп’ютерних мережах .............................................................................................................74


Гринвальд В. А., Пушкарёв Ю. Н., Унрод В. И. Свойства вулканизатов из
композиций, наполненных продуктами химической деструкции емкостной тары
из полиэтилентерефталата ...........................................................................................................80


Харін О. О. Оцінка властивостей каскадного коду, що поєднує
факторіальний та рівноважний код .............................................................................................86


Саух В. М., Крайнова Я. В., Андрієнко В. О. Інтеграція електронних і освітніх
ресурсів ЧДТУ в світовий інформаційний простір ...................................................................91


Мирошніченко К. А., Батраченко О. В. Адгезійні властивості основних видів
м'ясних фаршів, що найчастіше переробляються в емульситаторі .........................................99


Канашевич Г. В., Голуб М. В., Мацепа С. М., Антонюк В. С. Методика виявлення
мікродефектів і дефектного шару в поверхні пластин з оптичного скла
з використанням електронно-променевого методу обробки ..................................................105


Осипенко В. І., Коротун С. В. Планетарно-роликова гідромашина багатократної дії .........110


Мірненко В. І., Яблонський П. М., Петренко А. М. Техніко-економічна
ефективність експлуатації силових трансформаторів типу ТМН, ТМГ і ТМ .......................115