Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Надходження за 2017-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №1 за 2017-й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №1 за 2017-й рік

Титул

ЗМІСТ


Рудницький В. М., Шувалова Л. А., Нестеренко О. Б. Метод синтезу операцій
криптографічного перетворення за критерієм строгого стійкого кодування.......................... 5


Петрищев О. Н., Базило К. В. Математическая модель многосекционного
пьезоэлектрического трансформатора с кольцевыми электродами
во вторичных электрических цепях .......................................................................................... 11


Трембовецька Р. В., Гальченко В. Я., Тичков В. В. Встановлення та оцінка
невизначеності результату вимірювання лінійного розміру безконтактним методом............ 25


Медведський М. М., Арібжанов М. Т., Гавриш О. С. Лідарний комплекс для моніторингу
метеорологічного стану атмосфери .......................................................................................... 33


Прокопенко Т. О., Прокопенко В. А. Когнітивна модель управління ризиками
технологічного комплексу неперервного типу......................................................................... 39


Гавриш О. С., Бурдукова О. В., Іващенко А. О., Безпалий Р. О. Поліноміальні алгоритми
вимірювання амплітуди гармонічного сигналу з флуктуючою частотою при когерентному
прийомі і асиметрично-ексцесній заваді................................................................................... 45


Битько Н. М., Кузнецова О. В., Бойко В. В. Экспериментально-статистические
исследования секущего модуля деформаций тяжелого бетона при длительном
центральном сжатии нагрузкой различной интенсивности ..................................................... 50


Жицька Л. І., Гончаренко Т. П., Пономаренко О. В. Екологічна оцінка ризиків
використання пересувних джерел автотранспорту на урбанізованих територіях ..................... 58


Петрук В. Г., Петрук Г. Д., Крикливий Р. Д. Дослідження взаємодії трикальційфосфату
з тетрахлорометаном та оксохлоридом вуглецю...................................................................... 70


Савина О. Ю. Особенности наукоемких предприятий и специфика управления
их проектами............................................................................................................................. 77


Чубенко М. О., Семиног В. І., Іларіонов О.Є. Використання гнучких методологій
SCRUM і KANBAN в ІТ-проектах............................................................................................ 88


Видря С. О., Голуб Я. С. Застосування методів ситуаційного аналізу в управлінні
ІТ проектами............................................................................................................................. 94


Денчик О. Р., Бедрій Д. І., Савченко С. О. Аналіз ризиків проектів в агропромисловому
комплексі .................................................................................................................................. 100


Тимченко А. А. Системний аналіз процесів та моделей взаємозв’язків і взаємодій.
Лінійні статичні системи........................................................................................................... 110


Медушевський С. В. Управління ризиками якості автоматизованої
інформаційної системи.............................................................................................................. 118


Рибалка І. О. До екологічної безпеки зелених насаджень в умовах швидкої інвазії
омели білої (Viscum Album L.).................................................................................................. 124


Солодовнік Т. В., Столяренко Г. С. Вирішення актуальних питань водопідготовки
та очищення стічних вод науковцями міжнародного рівня в рамках проекту
«Водна гармонія». ..................................................................................................................... 137


Бойко О. І. Електронне портфоліо викладача – альтернативна форма оцінки
його педагогічної діяльності та професіоналізму..................................................................... 150