Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Надходження за 2016-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №3 за 2016-й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №3 за 2016-й рік

1. Титул

2. ЗМІСТ 

  

Лукашенко В. М., Уткіна Т. Ю., Лукашенко А. Г., Міценко C. А., Дубіцький К. О.
Оптимізація процедури вибору датчиків для лазерного технологічного обладнання ............ 5


Карапетян А. Р. Аналіз методів оптимізації маршрутизації потоків даних ........................... 11


Лисенко О. М. Особливості розробки інтегрованих систем менеджменту на основі
міжнародних стандартів в Україні ............................................................................................... 17


Петрищев О. Н., Базило К. В. Определение электрического импеданса
пьезокерамического диска и его расчет в области низких частот ............................................ 24


Петрищев О.Н., Базило К.В. Определение электрического импеданса
пьезокерамического диска и его расчет в области средних и высоких частот ........................ 36


Медушевський С. В., Єфіменко Н. А. Аналіз фаз життєвого циклу автоматизованої
інформаційної системи в рамках виконання валідаційних робіт .............................................. 50


Бас Д. В. АРТ-проекти, їх особливості та визначення ............................................................... 57


Найдьонов І. М. Проблема голосової взаємодії в задачах управління дистрибуцією ............ 63


Манько В. М., Зотов В. М. Побудова та дослідження фізичної моделі ізоляції
статорних обмоток електричних машин поліграфічних комплексів ........................................ 72


Прокопенко Т. О., Крезуб В. І. Математична модель оцінювання ефективності
підприємств хімічної промисловості ........................................................................................... 78


Битько Н. М., Кузнецова О. В., Бойко В. В. Напряженно-деформированное состояние
бетонов при кратковременном центральном сжатии, исходя из его идеализированных
структурных схем .......................................................................................................................... 84


Коцюба І. Г. Аналіз забруднення ґрунтів навколо міського сміттєзвалища міста
Житомира ...................................................................................................................................... 90


Яценко І. В., Гордієнко В. І., Кириченко О. В., Ващенко В. А., Цибулін В. В.
Визначення термоударних зовнішніх дій на ІЧ-прилади при їх експлуатації ......................... 95


ДО 20-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ «ВІСНИКА ЧІТІ – ЧДТУ»
Памяти В. М. Шарапова ................................................................................................................103