Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Надходження за 2016-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №1 за 2016-й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №1 за 2016-й рік

1. Титул

2. ЗМІСТ 

  

Бабенко В. Г., Лада Н. В., Лада С. В. Дослідження взаємозв’язків між операціями
в матричних моделях криптографічного перетворення .......................................................... 5


Положаенко С. А., Мухиалдин Х. М. Математическая модель реологии
фрактально-неоднородных многокомпонентных пластовых систем...................................... 12


Мусієнко М. П., Журавська І. М. Алгоритми прокладання маршруту безпілотних
літальних апаратів на основі застосування нейронних мереж Хопфілда ............................... 20


Колесніков К. В., Карапетян А. Р., Баган В. Ю. Аналіз результатів дослідження
реалізації задачі маршрутизації на основі нейронних мереж та генетичних алгоритмів....... 28


Пилипенко О. М., Рубан Д. П., Рубан Г. Я. Обґрунтування раціональної експлуатації
та оновлення автобусного парку м. Черкаси ........................................................................... 35


Манько В. М., Зотов В. М. Принципи прогнозування і математичного моделювання
зміни опору систем ізоляції електродвигунів поліграфічних машин та комплексів.............. 41


Воробкало Т .В., Гавриш О. С., Андрієнко О. І. Синтез алгоритмів спільного оцінювання
допплерівського зсуву частоти та параметрів асиметричної завади....................................... 48


Кожухівський А. Д., Горбенко О. В. Розробка емулятора для моделювання системи
навігації і управління мобільним роботом............................................................................... 55


Гусятинська Н. А., Романченко Н. М., Тетеріна С. М. Удосконалення схеми
очищення клеровки тростинного цукру-сирцю із застосуванням засобів на основі
активного хлору........................................................................................................................ 61


Білокінь С. О. Комплексне дослідження фізико-механічних властивостей біологічних
об’єктів...................................................................................................................................... 67


Мельник В. В., Частоколенко І. П., Марченко А. П. Математична модель визначення
середнього фактичного часу виконання одного етапу будівельно-монтажних робіт
в умовах збурених впливів ....................................................................................................... 72


Бондаренко Ю. Ю., Базіло К. В., Заїка В. М. Розробка мономорфних перетворювачів
з використанням просторово-кутової взаємодії вектора електричного поля і вектора
поляризації................................................................................................................................ 78

 


ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Колінько С. О., Бутенко Т. І., Кулик Л. О. Використання фахово спрямованих
тестових завдань для модульного контролю знань студентів при вивченні загального
курсу фізики.............................................................................................................................. 89

 


ДО 20-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ «ВІСНИКА ЧІТІ – ЧДТУ»

Кунченко-Харченко В. І. Творчий спадок і досягнення наукової школи професора,
академіка Юрія Петровича Кунченка ...................................................................................... 96