Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Надходження за 2015-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №4 за 2015-й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №4 за 2015-й рік

1. Титул

2. ЗМІСТ 

Sugak H. S. The model of component transport behavioral tests .................................................................. 5 

 

Петрищев О. Н., Базило К. В. Принципы и методы расчета передаточных характеристик

дисковых пьезоэлектрических трансформаторов. Часть 2. Методика расчета параметров и

характеристик простейшего дискового пьезоэлектрического трансформатора .................................10 

 

Становська І. І. Когнітивна оцінка і прогнозування ступеня трансформації проектної діяльності .24

 

Ланських Є. В., Харін О. О. Використання технології A-GPS у вирішенні навігаційної
задачі аероіонів .........................................................................................................................................33

 

Черновська К. О. Формування моделі взаємодії кваліметричних параметрів
машинобудівної продукції .......................................................................................................................39

 

Манько В. М., Зотов В. М. Дослідження та контроль ізоляції статорних обмоток електричних

машин поліграфічних комплексів ............................................................................................................45 

 

Андрієвська Л. В. Підвищення гігієнічних властивостей паперу з макулатури шляхом
використання біоцидних препаратів .....................................................................................................52

 

Демченко В. Л., Юрженко М. В., Унрод В. І. Особливості структурної організації,
теплофізичні та термомеханічні властивості зварних з’єднань різнотипних поліетиленів
ПЕ-80 та ПЕ-100......................................................................................................................................59

 

Лукашенко В. А., Лукашенко А. Г., Лукашенко В. М., Міценко С. А. Графоаналітичний
метод визначення кількості кортежів для багатофункціонального таблично-логічного
співпроцесора .........................................................................................................................................67

 

Лукашенко В. М., Чичужко М. В., Спіжовий Ю. В., Рудаков К. С. Системне
дослідження сучасних моделей терміналів збору даних .....................................................................73

 

Куклінський М. В. Векторна оптимізація нейромережевого класифікатора текстів ........................ 78

 

Крайник Я. М., Денисов О. О. Конвеєрна архітектура LDPC-декодування на базі ПЛІС
з використанням модифікованого алгоритму мінімальної суми..........................................................86