Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Надходження за 2015-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №3 за 2015-й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №3 за 2015-й рік

1. Титул

2. ЗМІСТ 

 

Bondarenko Yu. Yu., Bazilo K. V., Kunytska L. G. The increase of sound pressure level of monomorph transducers with the use of spatial energy force structure of a piezoelement … 5-9

Петрищев О. Н., Базило К. В. Принципы математического моделирования трансформаторов, работающих на планарных осесимметричных колебаниях пьезокерамических дисков … 10-20

Nesterenko S. A., Nesterenko I. S. Experimental based approach of bit error rate measurement in 802.11 wireless networks … 21-24

Коренівська О. Л. Аналіз похибок приладу вимірювання концентрації легких аерофонів ... 25-32

Остапчук А. А. Автоматизація процесу вимірювання прискорення сили тяжіння за допомогою балістичного гравіметра ... 33-39

Нікітчук Т. М. Біотехнічна система аналізу пульсограм ... 40-46

Лепский В. В. Проектный подход к реформированию медицинской отрасли  ... 47-52

Польшаков И. В. Стратегическое управление проектно-ориентированной организацией ...53-57

Шарова О.С. Проекти державно-приватного партнерства: особливості розподілу відповідальності ... 58-64

Воронов С. О., Богорош О. Т., Муравов С. О., Гордійко Н. О. Вплив електричних режимів високочастотного розряду на формування гетероструктур перовськітних матеріалів ... 65-72

Красношлик Н. О. Чисельне моделювання дифузійного росту надпровідної фази Nb3Sn ... 73-78

Костенко Є. Є., Максименко О. М., Бутенко О. М. Дослідження зв'язуючої здатності харчової добавки «каркаде» щодо іонів Pb(II), Cd(II) та Hg(II) ...79-83

Грецький Д. В. Оптимізація вмісту бітумного в’яжучого при гідрофобізації ґрунтів для фундаментобудівництва ... 84-88

Омар Муаяд Абдуллах. Структура и инструментальные средства информационной технологии решения задач математического моделирования нестационарных аномальных диффузионных процессов  ... 89-94

Осипенко В. І., Плахотний О. П., Нестеренко І. М. Розрахунок мікрогеометричних параметрів поверхневого шару при електроерозійному дротяному вирізанні повного зйому  ... 95-102

Филимонов С. А. Совершенствование пьезокерамических сканеров зондовых микроскопов ... 103-107

Осауленко І. А. Процедурні та інформаційні аспекти проектно-орієнтованого управління регіональним розвитком  ... 108-113

Тарандушка Л. А., Тарандушка І. П. Аналітична модель оптимізації процесу роботи станцій технічного обслуговування ... 114-120

Чорній А. М. Дослідження параметрів кодерів мовного сигналу  ... 121-126

Черновська К. О. Моделювання структурно-динамічного процесу результативності контролю якості продукції на машинобудівних підприємствах ... 127-132

Оксіюк О. Г. Методика розрахунку часу затримки інформації управління в інформаційно-комунікаційних мережах ... 133-140

Ткаченко Т. І. Реалізація отриманих результатів досліджень при розробці функціональної схеми контролю якості продукції  ... 141-147

Самойлик О. В. Моделювання параметричного збудження плазмових коливань в n-InSb  ... 148-153

Стешов І. В. Розробка парсера літературних джерел засобами ANTLR та Hibernate для формування бібліографічної бази даних  ... 154-161

Тригуб О. А., Балута М. М., Шльончак І. А. Автоматична система усунення акумулюючого тепла в салоні автомобіля ... 162-167

Юрченко Ю. Д. Оптимізація режимів різання при чистовому точінні аустенітних сталей різцями з внутрішнім тепловідведенням  ... 168-174

Мищенко В. О., Первунинский С. М. Точность оценки статистических метрик энергетического анализа программ ...175-184