Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Надходження за 2015-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2015-й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2015-й рік

1. Титул

2. ЗМІСТ 

 

3. Палагін В. В., Палагіна О. А., Зорін О. С. [Синтез алгоритмів розрізнення шумових сигналів при прийомі даних на фоні асиметричних негаусових завад] 5-11

4. Bazilo K. V., Petrishchev O. N., Bondarenko Yu. Yu., Kunytska L. G., Medianik V. V. [The research of piezoelectric electrodes for vibroacoustic interference therapy] 12-15

5. Chichuzhko M. V. [Sign model of qualitative assessment of modern basic components of wireless devices for reception and transmission of signals] 16-20

6. Бондаренко М. О. [Дослідження механічних характеристик елементів приладів точного приладобудування методом атомно-силової мікроскопії] 21-28

7. Филимонов С. А. [Универсальное точное позиционное устройство пьезокерамических сканеров для сканирующих зондовых микроскопов] 29-33

8. Лазарєв О. О., Філинюк М. А., Ліщинська Л. Б., Бондарюк Д. В. [Математична модель схемотехнічного L-негатрона] 34-40

9. Палагин В. В. [Полиномиальные алгоритмы обнаружения радиосигналов на фоне негауссовских помех, оптимальных по асимптотически нормальному критерию качества типа Неймана-Пирсона] 41-48

10. Головня Б. П., Хайдуров В. В. [Метод знаходження чисельного розв’язку двовимірної оберненої задачі теплопровідності] 49-56

11. Саух В. М., Фесенко Т. В. [Сервіс-орієнтована модель електронно-бібліотечної системи ЧДТУ на базі хмарних обчислень] 57-63

12. Тарандушка Л. А., Тарандушка І. П. [Математична модель вибору форми організації виробництва для якісного виконання послуг на станції технічного обслуговування] 64-70

13. Plakasova Zh. M., Metelap V. V., Kataieva Y. Jе. [Modern aspects and prospects of the development of cloud technologies in Ukraine] 71-75

14. Антіпова Н. А. [Підсистема планування автоматизованої системи управління фармацевтичним виробництвом] 76-82

15. Тригуб О. А. [Моделювання потоків відпрацьованих газів в автомобільних глушниках] 83-90

16. Некоз О. І., Батраченко О. В., Мирошніченко К. А. [Обґрунтування шляхів зменшення нагріву фаршу при його подрібненні в емульситаторі] 91-98

17. Рудницький В. М., Бурмістров С. В., Шемшур О. С., Тихоненко А. М. [Групи релятивності булевих функцій в шифрувальних пристроях] 99-105

18. Стеблянко П. А., Демичев К. Э. [Определение нестационарного термонапряженного состояния в растущей по известному закону цилиндрической трубе] 106-109

19. Коваленко О. О., Петренко В. Г., Соломаха А. С., Селенков В. М. [Розробка математичної моделі цифрового газового дозатора системи газоподачі ДВЗ] 110-115

20. Масри М. М. [Вычислительные методы идентификации нелинейных систем в виде полиномов Вольтерра] 116-122

21. Осипенко В. І., Коротун С. В., Циба О. А. [Орбітально-роликова гідромашина з передачею обертального моменту тертям кочення] 123-129

22. Рудковський О. В. [Теоретичні положення оцінювання життєвого циклу модернізації тепловоза] 130-135

23. Пірковіч К. А., Черняк Л. В. [Хімічний склад предметів сервірування столу зі срібла] 136-140

24. Андрієвська Л. В., Глушкова Т. Г., Коптюх Л. А., Мостика К. В. [Поліпшення властивостей паперу для виробів санітарно-гігієнічного призначення] 141-146

25. Ящук Л. Б. [Поводження з твердими полімерними відходами в Черкаській області] 147-153