Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Надходження за 2015-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №1 за 2015й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №1 за 2015й рік

1. Титул

2. ЗМІСТ 

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ І КОМПОНЕНТИ, ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

3. Sharapov V. M., Petrishchev O. N., Sotula Zh. V., Bazilo K. V. New generation of piezoelectric transducers for robotics

4. Михеенко Л. А., Коваленко А. В. Особенности энергетического расчета фотометрических систем с оптически сопряженными интегрирующими сферами

5. Базило К. В. Моделирование пьезоэлектрических трансформаторов

6. Шарапов В. М., Базило К. В., Трембовецкая Р. В., Туз В. В. Преобразователи с пьезотрансформаторами в схемах полосовых и режекторных электрических фильтров

7. Филимонов С. А. Разработка методики проектирования робота-манипулятора при помощи прикладных пакетов программ

8. Мирошник О. М. Структурна ідентифікація моделі концентрації небезпечної хімічної речовини

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

9. Рябокінь Ю. М. Аналіз програмних інструментів для управління вимогами

10. Коваленко И. И., Швед А. В., Мельник А. В., Пугаченко Е. С. Сравнительный анализ методов моделирования некоторых НЕ–факторов

11. Протасов С. Ю. Інтерполяційні алгоритми комп'ютерної ідентифікації динамічних моделей у вигляді передатних функцій 

12. Осауленко І. А. Механізми проектно-орієнтованої взаємодії рушійних сил регіонального розвитку

13. Данченко О. Б., Семко І. Б., Борисова Н. І. Концептуальна модель інтегрованого управління відхиленнями в проектах

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА І АВТОМАТИКА

14. Двоєглазова М. В. Аналіз методів та технологій інтеграції інформаційних систем

15. Івохін Є. В., Науменко Ю. О. Про методи розрахунку та ефективного розподілу рекламного бюджету

16. Куницкая С. Ю. Синтез устройства сложения в двоично-троичной избыточной системе счисления

17. Мащенко С. О., Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим. Транспортная задача с нечетким множеством путей сообщения

18. Рудницький В. М., Бурмістров С. В., Шемшур О. С. Особливості будови блоку отримання зворотного ключа в шифрувальних пристроях

19. Иванова М. С., Коновал С. В., Абед Самар Фарис. Усовершенствование расчета по устойчивости здания, расположенного вблизи откоса на структурно-неустойчивых грунтах

20. Бабенко В. Г., Ланських Є. В., Зажома В. М. Вбудовування даних в стеганоконтейнер на основі надлишкових позиційних систем числення

МАШИНОБУДУВАННЯ

21. Вислоух С. П., Барандич К. С., Паткевич О. І. Вплив параметрів шорсткості оброблених поверхонь на характеристики опору втоми деталей

22. Ярмілко А. В., Грабовський В. В., Бабак О. Г., Плєшкань А. М. Інтелектуалізація процесу електронно-променевої обробки оптичних матеріалів

23. Дьомічев К. Е. Про достовірність теоретичних розрахунків для деяких деталей машин, які працюють в умовах підвищених температур

24. Шльончак І. А. Дослідження перспективних фізико-хімічних методів активації важкого виду палива

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

25. Demchenko V. L., Unrod V. I., Shtompel V. I., Kurilenko J. N., Sionkowskey A., Kaczmarek B. Properties of triple polyelectrolyte-metal systems

26. Chemerys I. A., Bilyk L. I., Starovojtenko N. V. Evaluation of meteodependence and meteosensitivity on human as health indicator of the society

27. Жицька Л. І., Гончаренко Т. П. Дослідження впливу забруднювачів атмосфери на токсикологічні показники урбоґрунтів

28. Мислюк О. О., Хоменко О. М., Зинченко М. В. Оцінка впливу господарської діяльності на якість води річки Золотоношка

29. Солодовнік Т. В., Столяренко Г. С., Єгорова О. В., Сафонова О. Ф., Кравченко С. О., Дзігора Ю. В. Термічна модифікація плівок на основі хітозану для застосування в технологічних процесах очистки води