Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Надходження за 2014-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2014й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №2 за 2014й рік

  1. Титул.
  2. Зміст.

Інформаційні технології, обчислювальна техніка і автоматика

  1. Kushch S. Binary forms of logic functions representation. - C. 5-9.
  2. Івохін Є. В. Про модифікацію алгоритму шифрування даних Меркла-Хелмана. - C. 10-14.
  3. Гайдаржи В. І., Сідоров Є. С. Інтеграція універсальної мови запитів LINQ SQL з внутрішньою мовою програмування постреляційної бази даних CACHE. - C. 15-22.
  4. Стеценко І. В., Положенцев І. С. Проектування інтелектуальної діалогової навчальної системи на базі онтологій. - C. 23-26.
  5. Гріненко О. О. Моніторинг екосистем програмного забезпечення. - C. 27-31.

Комп'ютерні мережі і компоненти, приладобудування

  1. Левандовський О. П., Петренко А. М. Підвищення ефективності роботи силових трансформаторів. - C. 32-35.
  2. Лисицына Е. С. Оценка статистических свойств (псевдо)случайных последовательностей, образованных конкатенацией циклов регистров сдвига с обратными связями. - C. 36-43.
  3. Мусиенко М. П., Савинов В. Ю. Модели диспетчеризатора заданий в распределенных компьютерных системах с ограниченным питанием удаленных модулей. - C. 44-47.
  4. Петренко С. Ф., Филимонов С. А., Филимонова Н. В., Батраченко А. В., Лавданский А. А. Линейный пьезоэлектрический двигатель на основе круговой цилиндрической пластины. - C. 48-52.
  5. Шарапов В. М., Петрищев О. Н., Лейко А. Г., Базило К. В., Салагор А. М. Влияние электрической нагрузки на работу пьезоэлектрического трансформатора. - C. 53-57.
  6. Шарапов В. М., Петрищев О. Н., Базило К. В., Сотула Ж. В., Маштапа А. И. Классификация пьезоэлектрических трансформаторов. - C. 58-61.
  7. Трембовецкая Р. В. Виртуальное моделирование оптических параметров градиентных элементов. - C. 62-66.

Математичне моделювання та управління проектами

  1. Бурмістров С. В. Паралельна декомпозиція як основний метод мінімізації булевих функцій в ортогональній формі представлення. - C. 67-73.
  2. Кожухівський А. Д., Пригодюк О. М., Савельєва Т. В. Кожухівська О. А. Аналіз і дослідження задач теорії решіток та їх використання в криптології. - C. 74-77.
  3. Лега Ю. Г., Прокопенко Т. О., Урецька Ю. І. Особливості управління якістю технологічних комплексів неперервного типу. - C. 78-82.
  4. Мітіхін Ю. В., Гурин В. О. Математичне моделювання просторово-часової структури випадкових радіосигналів в іоносферних каналах зв’язку. - C. 83-88.
  5. Осауленко І. А. Особливості оцінювання результатів проектів в розподілених регіональних структурах. - C. 89-94.
  6. Сищик С. В., Гончарук О. В. Інформаційна безпека в діяльності підприємств середнього бізнесу. - C. 95-97.

Хімічні технології і екологічна безпека

  1. Жицька Н. В. Санітарно-гігієнічна оцінка плодово-овочевої продукції Черкаської області. - C. 98-105.
  2. Караваєв Т. А. Гідрофобність покриттів з водно-дисперсійних фарб та способи її підвищення. - C. 106-112.

Наука і техніка: ідеї та гіпотези

  1. Деткин В. Г., Лега Ю. Г. Определение жизни с позиции теории комфорта и компьютерных технологий. - C. 113-119.
  2. Шарапов В. М., Збруцкий А. В., Штеренхарц A., Саенко Н. Технологии научных исследований. Выбор. - C. 120-125.
  3. Шарапов В. М., Збруцкий А. В., Штеренхарц A., Саенко Н. Технологии научных исследований. Планирование. - C. 126-130.

Пам’яті колеги

 1. Пам’яті Дісканта Валентина Івановича. - C. 131-134.