Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Економічні науки

Збірник наукових праць "Вісник ЧДТУ. Серія: Економічні науки"

 

Увага! Нова адреса офіційного сайту Збірника наукових праць "Вісника ЧДТУ. Серія: Економічні науки" - http://zbirecon.com/uk

 

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки» ‒ міжнародне наукове рецензоване видання, присвячене дослідженню проблем сучасної економічної науки. У Збірнику публікуються тільки високоякісні наукові статті

«Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки» видається з 1999 року.

Мови видання: українська, англійська, російська, польська.

Періодичність: 4 рази на рік.

Засновником Збірнику є Черкаський державний технологічний університет.

Збірник наукових праць входить до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук (постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1).

Тематика журналу:

  • Регіональна економіка
  • Економіка та управління підприємствами
  • Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
  • Економіка та управління національним господарством
  • Економічна теорія
  • Світова економіка та міжнародні відносини
  • Математичні методи та моделі в економіці
  • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
  • Фінанси та банківська справа
  • Соціальна економіка, політика та демографія